2003: Σεξ προβλήματα και σινεμά

23-29 Μαΐου 2003, «ΟΛΥΜΠΙΟΝ-RENAULT», Αίθουσα «Παύλος Ζάννας»