17:30 – 18:30 Συχνά γυναικολογικά προβλήματα που προκαλούν σεξουαλικές δυσλειτουργίες: πρακτικές συμβουλές

Ημερομηνία-ώρα: 

Saturday, June 10, 2017 -
17:30 to 18:30

Speaker: 

Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
0
No votes yet
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
0
No votes yet
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
0
No votes yet