Φροντιστήριο ΙΙΙ: Ιατρική με βάση την τεκμηρίωση (ΕΒΜ)

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Απρίλιος 12, 2008 -
12:30 εώς 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Σκοπός του τελευταίου αυτού φροντιστηρίου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αρχές της τεκμηριωμένης Ιατρικής και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) για την αντιμετώπιση των Ουρολογικών παθήσεων. Οι εισηγήσεις είναι 15λεπτες, και ακολουθεί συζήτηση με το ακροατήριο (30 λεπτών).

Συντονισμός: 

Αρχεία