Φροντιστήριο Ι: Έρευνα στην Ουρολογία: από τον σχεδιασμό στη δημοσίευση

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Απρίλιος 10, 2008 -
19:00 εώς 21:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Σκοπός του ειδκού αυτού φροντιστηρίου είναι να αναδείξει τόσο τις αρχές της μεθοδολογίας έρευνας όσο και τα μυστικά για μία σωστή παρουσίαση. Η συγγραφή ενός άρθρου και η διαδικασία παρουσίασης/δημοσίευσης είναι, επίσης, επίπονη. Στο φροντιστήριο, γίνεται διεξοδική αναφορά στα σημεία όπου πρέπει να εστιάσουν οι ερευνητές από την οργάνωση μιας μελέτης έως τη δημοσίευσή της. Οι 6 εισηγήσεις είναι διάρκειας 10 λεπτών η καθεμία και ακουλουθεί ίσος χρόνος συζήτησης με το ακροατήριο (60λεπτά).

Συντονισμός: