Αντιμέτωποι με τα όρια της Ιατρικής (άγνωστη αιτιολογία ή ανυπαρξία αποτελεσματικής θεραπείας): επώδυνο σύνδρομο ούρησης

Ημερομηνία-ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 29, 2009 -
10:30 εώς 12:30