Φροντιστήριο ΙΙ: Εργαστηριακή διερεύνηση υπογόνιμου άντρα

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 29, 2009 -
12:30 εώς 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να διευκρινίσει ο Ουρολόγος πώς πρέπει να διαβάζει τις εργατηριακές εξετάσεις στον έλεγχο γονιμότητας. Οι εισηγήσεις, βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά (σύνολο 10 διαφάνειες με αποτελέσματα εξετάσεων), δίνουν το έναυσμα συζήτησης.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: