Εναρκτήρια Εκδήλωση: «Η ελληνική παρουσία στην Ουρολογική έρευνα τη δεκαετία 2000-2009»

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Μάιος 28, 2009 -
18:00 εώς 19:00

Μέσα από 7λεπτες παρουσιάσεις (15 διαφάνειες), καταγράφεται η παρουσία των Ελλήνων στην έρευνα (δημοσιεύσεις σε περιοδικά PubMed) και η επίδρασή της στη διεθνή βιβλιογραφία (citations). Θα ακολουθήσει 30λεπτη συζήτηση για την έρευνα στην Ελλάδα, σήμερα, και τις προοπτικές της.

Συντονισμός: 

Αρχεία