Διαδραστικό σεμινάριο ΙV: Νευρογενής κύστη: από το Α έως το Ω

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, April 20, 2013 -
18:00 to 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Οι νευρογενείς διαταραχές της κύστης αποτελούν μία δύσκολη Ουρολογική οντότητα. Ένα κεφάλαιο που ανατρέπει την κλασική Ουρολογική αντιμετώπιση. Ουρολοιμώξεις που δεν χρειάζονται αντιμετώπιση, μεταβολές στη λειτουργία χωρίς προειδοποίηση, παράδοξη πορεία που δεν κατανοούμε. Όλα για τις νευρογενείς κύστεις, από την παθογένεια, στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην τόσο δύσκολη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Moderator/s: 

Αρχεία