Παρουσίαση της νέας εκπαιδευτικής ταινίας του ΙΜΟΠ: "Μια γνωριμία με το γεννητικό σύστημα του άνδρα"