ΜΕΡΟΣ Α: Τι περιορίζει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας στις παθήσεις της λειτουργικής Ουρολογίας;