ΜΕΡΟΣ Γ: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης των πλέον συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών απο το ΚΝΣ και το καρδιαγγειακό

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 31, 2014 -
11:30 to 14:00

Moderator/s: