ΜΕΡΟΣ Δ: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης των πλέον συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών απο την όραση και το γαστρεντερικό

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 31, 2014 -
18:00 to 21:00

Moderator/s: