Εικονικός ασθενής I: ΚΥΠ και υπερδραστήρια κύστη στον άντρα (το πρόβλημα)