Διαδραστικό σεμινάριο I: Συνηθισμένα λάθη στη συγγραφή και ανάγνωση μιας επιστημονικής δημοσίευσης