Χειρουργικά Μυστικά II: H θέση των προσομοιωτών στην Ουρολογική εκπαίδευση

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Μάρτιος 8, 2015 -
11:00 εώς 12:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Συντονισμός: 

Αρχεία