Εικονικός ασθενής III: Αντιμέτωποι με την ασθενή με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις (το πρόβλημα)