Ημερολόγιο ούρησης: προβληματισμοί για τον τρόπο καταγραφής και μια πρόταση