Κυστεομανομέτρηση: τι μηχάνημα, ποιο πρωτόκολλο, τι αναφορά;