Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 2013: Το βίωμα της βράβευσης