Ελεύθερο βήμα. Λειτουργική Ουρολογία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Friday, March 21, 2014 -
18:00 to 20:00

Σκοπός του ΙΜΟΠ είναι να φέρει σε επαφή τους Ουρολόγους, να δώσει βήμα σε κάθε συνάδελφο που το ζητήσει. Στο περυσινό σχολείο, οι συμμετέχοντες ζήτησαν χρόνο για να φέρουν δικά τους περιστατικά για συζήτηση. Φέτος το υλοποιούμε και το  ονομάσαμε ελεύθερο βήμα.  Ετοιμάστε λοιπόν τα περιστατικά που σας προβλημάτισαν (μέχρι 5 διαφάνειες) και στείλτε τα στο ΙΜΟΠ info@imop.gr) μέχρι την 1/3/2014. Χρόνος παρουσίασης θα δοθεί με σειρά προτεραιότητας αποστολής.

Moderator/s: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: