Εικονικός ασθενής ΙΙ- Η λύση: Αζωοσπερμία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, March 22, 2014 -
09:00 to 10:00

Σε 1 ώρα, οι συντονιστές «τρέχουν» το περιστατικό και σχολιάζουν τα καταγεγραμμένα λάθη των εκπαιδευόμενων. Όλοι μαζί δίνουμε οριστικές απαντήσεις

Moderator/s: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: