Τop 10 Μαθητές 2014

    Όνομα χρήστη Σωστές απαντήσεις Συνολικές απαντήσεις  
1
Εικόνα Σπύρος Καμπάνταης
Σπύρος Καμπάνταης 79 90
2
Εικόνα Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης
Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης 76 90
3
Εικόνα Θωμάς Μπάμπης
Θωμάς Μπάμπης 72 90
4
Εικόνα Βασίλειος Σπάπης
Βασίλειος Σπάπης 72 90  
5
Εικόνα Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου
Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου 71 90  
6
Εικόνα Αχιλλεύς Δρογώσης
Αχιλλεύς Δρογώσης 71 90  
7
Εικόνα Δημήτριος Δεληγιάννης
Δημήτριος Δεληγιάννης 71 90  
8
Εικόνα Ιωάννης Σοκολάκης
Ιωάννης Σοκολάκης 70 90  
9
Εικόνα Χρήστος Σταβάρας
Χρήστος Σταβάρας 70 90  
10
Εικόνα Νικόλαος Γρίβας
Νικόλαος Γρίβας 67 90