Εικονικός ασθενής ΙΙΙ- Η λύση: Ακράτεια μετά ριζική προστατεκτομή

Ημερομηνία-Ώρα: 

Sunday, March 23, 2014 -
09:00 to 10:00

Σε 1 ώρα, οι συντονιστές «τρέχουν» το περιστατικό και σχολιάζουν τα καταγεγραμμένα λάθη των εκπαιδευόμενων. Όλοι μαζί δίνουμε οριστικές απαντήσεις.

Moderator/s: 

Αρχεία