Εναρκτήρια εκδήλωση: Τα βραβεία του ΙΜΟΠ

Ημερομηνία-Ώρα: 

Thursday, March 20, 2014 -
18:00 to 19:00

Το ΙΜΟΠ καθιέρωσε 2 βραβεία με ξεχωριστή βαρύτητα που θα απονέμονται εναλλάξ ανά χρόνο. Το «Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου» απονέμεται στο νέο Ουρολόγο που ολοκλήρωσε την ειδικότητα την τελευταία 2ετία και έχει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στις εξετάσεις του European Board of Urology (FEBU), όσο και συνολικά στην πορεία του. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε το 2013. Το δεύτερο βραβείο που θα απονεμηθεί στο Διαδραστικό Σχολείο, είναι το «Βραβείο Νέοι Ηγέτες στην Ουρολογία». Απονέμεται στο Ουρολόγο μέχρι 50 ετών που έχει να επιδείξει λαμπρή διεθνή σταδιοδρομία, ενώ συγχρόνως πρωτοστατεί στη διάδοση της γνώσης- δηλαδή την εκπαίδευση- με έμφαση τον Ελλαδικό χώρο. Μια εκδήλωση λοιπόν αφιερωμένη στη βράβευση, που τόσο ανάγκη έχουν οι συνάδελφοι που μοχθούν για το άριστο.

Moderator/s: 

Αρχεία