Νυκτουρία

Η νυκτουρία ορίζεται ως η ανάγκη να διακόψει κάποιος τον ύπνο του, για να πάει να ουρήσει μία ή περισσότερες φορές. Της κάθε αφύπνισης πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος.

Η νυκτουρία:

  • Είναι ένα κοινό σύμπτωμα στους άντρες και στις γυναίκες και αυξάνεται με την ηλικία. Σε νεότερες ηλικίες είναι συχνότερη στις γυναίκες ενώ σε προχωρημένες ηλικίες επικρατούν οι άνδρες.
  • Μπορεί να είναι ενοχλητική από μόνη της ή με τη διαταραχή του ύπνου που προκαλεί να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Άτομα κοινωνικά και επαγγελματικά ενεργά καθώς και άτομα με περισσότερα των δυο επεισοδίων νυκτουρίας φαίνεται να επηρεάζονται πλέον αρνητικά.
  • Είναι ένα σύμπτωμα, όχι η διάγνωση. Συχνά η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και η διαγνωστική προσπέλαση μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Είναι σημαντικό να την αξιολογήσει ο γιατρός και να βρει τα βαθύτερα αίτια που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνισή της, π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, υπερτροφία προστάτη
  • Τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να υπαχθούν οι παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν στην εμφάνιση της νυκτουρίας. Είναι η πολυουρία, η νυκτερινή πολυουρία και η μειωμένη χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης. Άτομα με διαταραχές ύπνου συχνά εκλαμβάνουν λανθασμένα τις αφυπνίσεις ως ανάγκη προς ούρηση.