Έπειξη για ούρηση

Έπειξη για ούρηση είναι η αιφνίδια, ισχυρή επιθυμία για ούρηση, που είναι δύσκολο να ανασταλεί. Η συχνουρία συνήθως συνοδεύει την επιτακτική ούρηση. Υπάρχουν πολλά αίτια που μπορεί να την προκαλέσουν, όπως τα παρακάτω: