Παιδιά με μονόνεφρο

Κάθε άνθρωπος έχει φυσιολογικά δύο νεφρούς. Η λειτουργία των νεφρών συνίσταται στην απομάκρυνση με τα ούρα από το αίμα προϊόντων του μεταβολισμού που δεν είναι χρήσιμα (ή μπορεί να είναι και τοξικά). Ο όρος μονόνεφρος χρησιμοποείται για να περιγράψει την κατάσταση κατά την οποία ο ένας νεφρός απουσιάζει ή δεν λειτουργεί επαρκώς. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην έκπτωση νεφρικής λειτουργίας ή στην ανάγκη χειρουργικής αφαίρεσης του νεφρού. Ο νεφρός που παραμένει λειτουργεί επαρκώς και αναλαμβάνει το φορτίο λειτουργίας του απωλεσθέντος νεφρού. Για τον λόγο αυτό είναι συνήθως μεγαλύτερος σε μέγεθος σε σύγκριση με τους νεφρούς ατόμων ίδιας ηλικίας που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Περιεχόμενα
  1. Διερεύνηση
  2. Μεγαλώνοντας με ένα νεφρό
  3. Σύνοψη

Διερεύνηση

Το μέγεθος και η μορφολογία του νεφρού εκτιμούνται με το υπερηχογράφημα. Η λειτουργικότητα του νεφρού εκτιμάται με το σπινθηρογράφημα νεφρού ή νεφρόγραμμα (DMSA ή MAG3).
Η γενική εξέταση αίματος, ο καθορισμός της ουρίας και της κρεατινίνης αίματος καθώς και η γενική εξέταση των ούρων επίσης συμβάλλουν στην εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

Μεγαλώνοντας με ένα νεφρό 

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, αυτό που έχει σημασία είναι να διαφυλαχθεί σταθερή η νεφρική λειτουργία. Τα άτομα με μονόνεφρο εμφανίζουν συχνότερα υπέρταση ή πρωτεϊνουρία και πρέπει να βρίσκονται υπό τακτικό έλεγχο. Επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στις καθημερινές δραστηριότητες προς αποφυγή κάκωσης του υγιούς νεφρού (π.χ. μετά χτύπημα). Καλό είναι να αποφεύγονται τα αθλήματα επαφής και τα σπορ με συχνούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση εμφάνισης σημείων έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας είναι χρήσιμη η νεφρολογική εκτίμηση.

Σύνοψη

Το παιδί με μονόνεφρο μπορεί να μεγαλώσει φυσιολογικά όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Η κατανόηση των περιορισμών που αναφέρθηκαν μπορεί να οδηγήσει σε έναν τρόπο ζωής χωρίς ιδιαίτερες στερήσεις.

Η καλή ποιότητα ζωής διασφαλίζεται μέσω του τακτικού έλεγχου της νεφρικής λειτουργίας.