Ενούρηση

Ως ενούρηση ορίζεται η απώλεια ούρων από το παιδί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας στο κρεβάτι ή στα ρούχα, η οποία συμβαίνει τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα κατά τους τελευταίους 3 μήνες, ενώ το παιδί έχει ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών (χρονολογική και νοητική). Η ενούρηση αποτελεί μία από τις συχνότερες διαταραχές της παιδικής ηλικίας και απασχολεί πολύ τα παιδιά ή τις οικογένειές τους. Συχνά, προκαλεί στο παιδί συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας. Η ενούρηση διακρίνεται σε πρωτοπαθή και αφορά σε παιδιά που δεν έχουν ποτέ κατακτήσει τον έλεγχο και σε δευτεροπαθή που αναφέρεται σε παιδιά, τα οποία, ενώ είχαν επιτύχει έλεγχο για τουλάχιστον 1 έτος, ξανάρχισαν να βρέχονται. Στο 80% των περιπτώσεων, πρόκειται για πρωτοπαθή ενούρηση.