Συχνουρία

Συχνουρία είναι η κατάσταση, κατά την οποία ο ασθενής παρουσιάζει συχνές ουρήσεις, με συνοδό χαρακτηριστικό ότι σε καθεμιά από αυτές βγαίνει μικρή ποσότητα ούρων. Ο αριθμός των ουρήσεων είναι πάνω από 8 το 24ωρο, και η ποσότητα των ούρων μικρότερη από 200 ml τη φορά.