Η χειρουργική υπό αίρεση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Μάιος 27, 2010 -
20:00 εώς 21:30

Οι Ουρολόγοι είμαστε χειρουργοί. Είναι, όμως, πάντα η ενδεδειγμένη λύση το χειρουργείο; Παρουσίαση ενός άντρα με καρκίνο προστάτη Τ3 που επισκέπτεται 2 γιατρούς, και ο πρώτος του συστήνει ριζική προστατεκτομή, ενώ ο δεύτερος συντηρητική αντιμετώπιση. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, όπου η μία ομάδα προσπαθεί να τεκμηριώσει την ανάγκη της ριζικής προστατεκτομής και η άλλη την άποψη ότι θα επιβαρύνει ανούσια τον ασθενή. Τα αποτελέσματα θα προυσιάσουν το επόμενο πρωί σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των ομάδων.

 

Ομάδες εργασίας Ι και ΙΙ (ταυτόχρονα)