Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ: Διλήμματα συνταγογράφησης στην Ουρολογία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Μάιος 30, 2010 -
10:30 εώς 11:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Πολλά σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά και δεν ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή πράξη. Παράδειγμα τα αντιχολινεργικά, όπου στην κατηγορία πια κυκλοφορούν 8 πρωτότυπα σκευάσματα. Από την άλλη, η αγορά έχει κατακλυστεί από γενόσημα σκευάσματα. Είναι, όμως, το ίδιο ασφαλείς και αποτελεσματικές οι 40 και πλέον σιπροφλοξασίνες που κυκλοφορούν; Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποια τα κριτήρια επιλογής; Στα ερωτήματα αυτά θα απαντήσουν οι ομιλητές, με σύντομες παρουσιάσεις και πολλή συζήτηση μετά.

Συντονισμός: