Φροντιστήριο Ι: Πληροφόρηση στην Ιατρική: ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Μάιος 27, 2010 -
19:00 εώς 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Από πού προέρχεται η ενημέρωση πάνω σε ιατρικά θέματα; Πόσο έγκυρη είναι η ενημέρωση; Ποιος ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. και ποιος των ιατρών; Είναι το διαδίκτυο ο εκδημοκρατισμός της υγείας; Τα δεοντολογικά όρια και πότε η πληροφόρηση γίνεται παραπληροφόρηση. Στο φροντιστήριο αυτό, θα συζητηθούν προτάσεις για μία έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

ICD10: 

Αρχεία