Η χειρουργική υπό κρίση: LUTS – ακράτεια ούρων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Μάιος 29, 2010 -
09:30 εώς 10:30

Τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας θα παρουσιάσουν οι 2 συντονιστές, με τη βοήθεια ενός εκπαιδευόμενου από κάθε ομάδα το επόμενο πρωί (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες). Με τη βοήθεια του συντονιστή και των εκπαιδευομένων, θα γίνει μία προσπάθεια ομοφωνίας και το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική επιλογή.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία