Εικονικός ασθενής Ι: Λιθίαση νεφρού - ουρητήρα (το πρόβλημα)