Διαδραστικό σεμινάριο Ι: Παιδοουρολογία: Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος