Διαδραστικό σεμινάριο V: Μεταβολικό σύνδρομο ως αιτιολογία παθήσεων του γεννητικού συστήματος (Α)