Εικονικός ασθενής ΙΙ: ΚΥΠ και μεταστατικός καρκίνος προστάτη (το πρόβλημα)