Εικονικός ασθενής Ι: Λιθίαση νεφρού - ουρητήρα (η λύση)