Εικονικός ασθενής ΙΙΙ: Άντρας με επίμονη συχνουρία (το πρόβλημα)