Πολυουρία

Πολυουρία είναι η κατάσταση, κατά την οποία η 24ωρη παραγωγή ούρων υπερβαίνει τα 40ml/kg. Χαρακτηριστική είναι η συχνουρία με φυσιολογικούς όγκους ούρησης. Σημαντικό είναι να εκτιμηθεί και ο όγκος των προσλαμβανόμενων υγρών.

Υπάρχουν πολλά αίτια που μπορεί να την προκαλέσουν, όπως:

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Άποιος διαβήτης (πρόβλημα στη συμπύκνωση των ούρων)
  • Νεφρική νόσος
  • Φάρμακα, όπως τα διουρητικά, λίθιο,τετρακυκλινες
  • Υπερβολική κατανάλωση καφέ ή αλκοόλ
  • Μεταβολικές διαταραχές, όπως υπερασβαστιαιμία ή απώλεια νατρίου
  • Ψυχογενής πολυδιψία, δηλαδή υπερβολική λήψη νερού.