Ουροποιογεννητικό σύστημα: το ταξινομικό σύστημα του ΙΜΟΠ

Ταξινόμηση Ουρολογικών παθήσεων

Το ΙΜΟΠ ανέπτυξε ένα ταξινομικό σύστημα των Ουρολογικών παθήσεων που αντικατοπτρίζει την καθημερινή Ουρολογική πράξη. Το σκεπτικό βασίζεται στην απλή λογική, σύμφωνα με την οποία μετά το όργανο ορίζεται το σύμπτωμα ή πάθηση και κατόπιν η παρέμβαση (διαγνωστική ή θεραπευτική).

Τέλος, εξατομικεύεται η παρέμβαση μέσα από επιλογές που καλύπτουν όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Το ταξινομικό σύστημα του ΙΜΟΠ χρησιμεύει πρωτίστως για την κωδικοποίηση του υλικού του ιστότοπου και τη χρήση των όρων ως «λέξεων-κλειδιών» και αναζήτησης.

Περιεχόμενα

 1. Ταξινόμηση Οργάνων
 2. Ταξινόμηση Συμπτωμάτων
 3. Ταξινόμηση Παθήσεων
 4. Ταξινόμηση Παθήσεων του Νεφρού
 5. Ταξινόμηση Παθήσεων του Ουρητήρα
 6. Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουροδόχου Κύστης
 7. Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουρήθρας
 8. Ταξινόμηση Παθήσεων του Προστάτη
 9. Ταξινόμηση Παθήσεων του Όρχεως
 10. Ταξινόμηση Παθήσεων του Πέους
 11. Ταξινόμηση Παθήσεων του Πυελικού Έδαφους
 12. Ταξινόμηση Λοιπών Παθήσεων
 13. Ταξινόμηση Παρεμβάσεων – Mη επεμβατικές
 14. Ταξινόμηση Παρεμβάσεων – Διαγνωστικές
 15. Ταξινόμηση Παρεμβάσεων – Θεραπευτικές
 16. Ταξινόμηση Παρεμβάσεων – Χειρουργικές

 

 

Η φιλοσοφία του αποδίδεται από την παρακάτω σχηματική παράσταση:

Ταξινόμηση Οργάνων

Κωδικός Όργανο
Πίνακας 1: Ταξινόμηση Οργάνων
Ο1 Νεφρό
Ο2 Ουρητήρας
Ο3 Κύστη
Ο4 Ουρήθρα
Ο5 Προστάτης
Ο6 Όρχεις
Ο7 Πέος
Ο8 Πυελικό έδαφος
Ο9 Λοιπά

 

Ταξινόμηση Συμπτωμάτων

Κωδικός Συμπτώματα
Πίνακας 2: Ταξινόμηση Συμπτωμάτων
Σ1 Κολικός
Σ2 Κυστικός πόνος
Σ3 Προστατοδυνία
Σ4 Ορχεοδυνία
Σ5 Συχνουρία
Σ6 Επιτακτικότητα
Σ7 Νυκτουρία
Σ8 Δυσουρία
Σ9 Επίσχεση
Σ10 Ενούρηση
Σ11 Ακράτεια
Σ12 Αιματουρία
Σ13 Πυουρία
Σ14 Πολυουρία
Σ15 Ανουρία
Σ16 Αιμοσπερμία

Ταξινόμηση Παθήσεων

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 3: Ταξινόμηση Παθήσεων
ΠΝΕ Παθήσεις Νεφρών
ΠΟΡ Παθήσεις Ουρητήρων
ΠΟΚ Παθήσεις Ουροδόχου Κύστης
ΠΟΘ Παθήσεις Ουρήθρας
ΠΠΑ Παθήσεις Προστάτη
ΠΟΧ Παθήσεις Όρχεων
ΠΕΣ Παθήσεις Πέους
ΠΕΔ Παθήσεις Πυελικού Εδάφους
ΠΛΟ Παθήσεις Λοιπές

Οι αριθμοί που συμπληρώνουν την κωδικοποίηση αντιστοιχούν στις πιο συχνές παθήσεις του οργάνου. Η αρίθμηση ξεκινά από τις συγγενείς και ανατομικές παθήσεις, ακολουθούν οι λειτουργικές παθήσεις και στο τέλος παρατίθενται οι όγκοι. Στα μεγάλα κεφάλαια της Ουρολογικής Ογκολογίας, γίνεται περαιτέρω διαχωρισμός, π.χ. ο καρκίνος του προστάτη χωρίζεται σε εντοπισμένο, μεταστατικό, ορμονοάντοχο, καθώς επίσης εντάσσεται και σε ειδική κατηγορία σχετική με την οστική Νόσο που οφείλεται σε αυτόν ή στη θεραπεία του (οστικές μεταστάσεις και οστεοπόρωση, αντίστοιχα).

Ταξινόμηση Παθήσεων του Νεφρού

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 4: Ταξινόμηση Παθήσεων του Νεφρού
ΠΝΕ1 Κύστεις
ΠΝΕ2 Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής
ΠΝΕ3 Υδρονέφρωση
ΠΝΕ4 Πυελονεφρίτις
ΠΝΕ5 Κακώσεις
ΠΝΕ6 Λιθίαση
ΠΝΕ7 Καλοήθεις όγκοι
ΠΝΕ8 Καρκίνος
ΠΝΕ9 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων του Ουρητήρα

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 5: Ταξινόμηση Παθήσεων του Ουρητήρα
ΠΟΡ1 Μεγαουρητήρας
ΠΟΡ2 Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
ΠΟΡ3 Στένωμα
ΠΟΡ4 Κακώσεις
ΠΟΡ5 Λιθίαση
ΠΟΡ6 Καρκίνος
ΠΟΡ7 Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
ΠΟΡ8 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουροδόχου Κύστης

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 6: Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουροδόχου Κύστης
ΠΟΚ1 Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
ΠΟΚ2 Τραύμα/Kακώσεις
ΠΟΚ3 Κυστίτιδα
ΠΟΚ4 Σύνδρομο επώδυνης ουροδόχου κύστης
ΠΟΚ5 Λιθίαση
ΠΟΚ6 Υπερδραστήρια κύστη
ΠΟΚ7 Νυκτερινή ενούρηση
ΠΟΚ8 Νευρογενής κύστη
ΠΟΚ9 Καρκίνος μη διηθητικός
ΠΟΚ10 Καρκίνος διηθητικός
ΠΟΚ11 Λοιπές παθήσεις

Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουρήθρας

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 7: Ταξινόμηση Παθήσεων της Ουρήθρας
ΠΟΘ1 Υποσπαδίας και άλλες συγγενείς παθήσεις
ΠΟΘ2 Τραύμα/Στενώματα ουρήθρας
ΠΟΘ3 Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια
ΠΟΘ4 Ουρηθρίτιδα
ΠΟΘ5 Καρκίνος
ΠΟΘ6 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων του Προστάτη

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 8: Ταξινόμηση Παθήσεων του Προστάτη
ΠΠΑ1 Προστατίτιδα
ΠΠΑ2 Χρόνιος πυελικός πόνος
ΠΠΑ3 Υπερτροφία προστάτη
ΠΠΑ4 Καρκίνος προστάτη εντοπισμένος
ΠΠΑ5 Καρκίνος προστάτη μεταστατικός
ΠΠΑ6 Καρκίνος προστάτη ορμονοάντοχος
ΠΠΑ7 Καρκίνος προστάτη – οστεοπόρωση/οστική μετάσταση
ΠΠΑ8 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων του Όρχεως

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 9: Ταξινόμηση Παθήσεων του Όρχεως
ΠΟΧ1 Κρυψορχία
ΠΟΧ2 Υδροκήλη
ΠΟΧ3 Συστροφή
ΠΟΧ4 Τραύμα/κακώσεις
ΠΟΧ5 Ορχεοεπιδιδυμίτιδα
ΠΟΧ6 Κιρσοκήλη
ΠΟΧ7 Υπογονιμότητα
ΠΟΧ8 Αζωοσπερμία
ΠΟΧ9 Λοιπές
ΠΟΧ10 Ατροφία/Υπογοναδισμός
ΠΟΧ11 Καρκίνος όρχεως
ΠΟΧ12 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων του Πέους

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 10: Ταξινόμηση Παθήσεων του Πέους
ΠΕΣ1 Φίμωση/παραφίμωση
ΠΕΣ2 Βαλανοποσθίτιδα
ΠΕΣ3 Γάγγραινα Fournier
ΠΕΣ4 Τραύμα/Κάταγμα
ΠΕΣ5 Κάμψεις πέους/νόσος Peyronie
ΠΕΣ6 Στυτική δυσλειτουργία
ΠΕΣ7 Διαταραχές εκσπερμάτισης
ΠΕΣ8 Καρκίνος πέους
ΠΕΣ9 Λοιπές

Ταξινόμηση Παθήσεων του Πυελικού Έδαφους

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 11: Ταξινόμηση Παθήσεων του Πυελικού Έδαφους
ΠΕΔ1 Κυστεοκήλη
ΠΕΔ2 Ορθοκήλη
ΠΕΔ3 Πρόπτωση μήτρας
ΠΕΔ4 Ακράτεια κατά την προσπάθεια
ΠΕΔ5 Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους
ΠΕΔ6 Λοιπές

Ταξινόμηση Λοιπών Παθήσεων

Κωδικός Παθήσεις
Πίνακας 12: Ταξινόμηση Λοιπών Παθήσεων
ΠΛΟ1 Δερματολογικές παθήσεις
ΠΛΟ2 HPV
ΠΛΟ3 HIV/AIDS
ΠΛΟ4 Περιεγχειρητικός και καρκινικός πόνος

Ταξινόμηση Παρεμβάσεων – Μη επεμβατικές

Κωδικός Παρεμβάσεις Τύπος Κατηγορία
Πίνακας 13: Ταξινόμηση Παρεμβάσεων  Μη επεμβατικές
ΕΤ Επιδημιολογία – Τρόπος ζωής    
ΠΠ Παθοφυσιολογία – Πρόληψη    
ΔΙ Διατροφή    
ΦΘ Φυσικοθεραπεία    
ΨΥ Ψυχολογία υγείας    

Ταξινόμηση παρεμβάσεων – Διαγνωστικές

Κωδικός Παρεμβάσεις Τύπος Κατηγορία
Πίνακας 14: Ταξινόμηση Παρεμβάσεων  Διαγνωστικές
ΔΕ1 Διάγνωση – Εργαστηριακή 1. αιματολογικές εξετάσεις  
ΔΕ2 Διάγνωση – Εργαστηριακή 2. βιοχημικές εξετάσεις  
ΔΕ3 Διάγνωση – Εργαστηριακή 3. εξετάσεις ούρων α. γενική
β. καλλιέργεια γ. αντιβιόγραμμα
ΔΕ4 Διάγνωση – Εργαστηριακή 4. κυτταρολογική  
ΔΕ5 Διάγνωση – Εργαστηριακή 5. μοριακοί δείκτες  
ΔΕ6 Διάγνωση – Εργαστηριακή 6. εξετάσεις σπέρματος α. σπερμοδιάγραμμα β. καλλιέργεια-αντιβιόγραμμα γ. ανίχνευση χλαμυδίων δ. λειτουργικές δοκιμασίες
ΔΕ7 Διάγνωση – Εργαστηριακή 7. γενετικός έλεγχος α. καρυότυπος β. μικροελλείψεις γ. DNA fragmentation δ. κυστική ίνωση
ΔΑΥ Διάγνωση – Απεικονιστική υπερηχογραφία
 1. νεφρών
 2. κύστης
 3. ουρήθρας
 4. προστάτη
 5. πέους
 6. οσχέου
 7. Triplex οσχέου
 8. Triplex πέους
 9. Ελαστογραφία
 10. Πυελικού εδάφους
ΔΑΟ Διάγνωση – Απεικονιστική ενδοφλέβιος ουρογραφία  
ΔΑΚΟ Διάγνωση – Απεικονιστική κυστεογραφία – ουρηθρογραφία
 1. ανιούσα
 2. κατιούσα
ΔΑΞ Διάγνωση – Απεικονιστική αξονική τομογραφία
 1. άνω κοιλίας
 2. κάτω κοιλίας-πυέλου
 3. οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 4. θώρακα
ΔΑΜ Διάγνωση – Απεικονιστική μαγνητική τομογραφία
 1. άνω κοιλίας
 2. κάτω κοιλίας-πυέλου
 3. οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 4. οστών
ΔΑΠ Διάγνωση – Απεικονιστική πυρηνικές εξετάσεις
 1. στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών
 2. δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών
 3. σπινθηρογράφημα κύστης
 4. σπινθηρογράφημα οστών
ΔΚΕ Διάγνωση Κλινική κλινική εξέταση
 1. φυσική εξέταση
 2. νευρολογική εξέταση
 3. δακτυλική εξέταση
ΔΚΟ Διάγνωση Κλινική ουροδυναμικός έλεγχος
 1. ουροροομετρία
 2. κυστεομανομέτρηση
 3. προφιλομετρία
 4. προκλητά δυναμικά
 5. βιντεο-ουροδυναμική
ΔΚΣ Διάγνωση Κλινική ενδοσκοπήσεις
 1. ουρηθροσκόπηση
 2. κυστεοσκόπηση
 3. ουρητηροσκόπηση
 4. νεφροσκόπηση
ΔΚΒ Διάγνωση Κλινική βιοψίες
 1. νεφρών
 2. κύστης
 3. προστάτη
 4. όρχεων
 5. πέους

Ταξινόμηση παρεμβάσεων – Θεραπευτικές

Κωδικός Παρεμβάσεις Τύπος Κατηγορία
Πίνακας 15: Ταξινόμηση Παρεμβάσεων  Θεραπευτικές
ΘΑΠ Θεραπεία – Παρακολούθηση    
ΘΦΚ Θεραπεία – Φαρμακευτική – Αντιβιοτικά κινολόνες
 1. σιπροφλοξασίνη
 2. νορφλοξασίνη
 3. λεβοφλοξασίνη
 4. προυλιφοξασίνη
ΘΦΑΜ Θεραπεία – Φαρμακευτική – Αντιβιοτικά αμινογλυκοσίδες
 1. αμικασίνη
 2. νετιλμικίνη
ΘΦΚΕ Θεραπεία – Φαρμακευτική – Αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνες  
ΘΦΧΗ Θεραπεία – Φαρμακευτική – Αντιβιοτικά χημειοπροφύλαξη
 1. τριμεθοπρίμη
 2. νιτροφουραντοϊνη
ΘΦΜΣ Θεραπεία – Φαρμακευτική – Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή και αναστολείς κυκλοοξυγενάσης
 1. δικλοφενάκη
 2. κετοπροφένη
 3. παρεκοξίμπη
 4. σελεψοξίμπη
ΘΦΑΛ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναλγητικά
 1. παρακεταμόλη
 2. τραμαδόλη
 3. πεθιδίνη
 4. μορφίνη
ΘΦΤΑ Θεραπεία – Φαρμακευτική τοπικά αναισθητικά
 1. ξυλοκαΐνη
 2. λιδοκαΐνη
ΘΦΚΙ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς κινασών axitinib
ΘΦΑΚ Θεραπεία – Φαρμακευτική κυτταροκίνες ιντερφερόνη
ΘΦΤΟ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς mTOR everolimus
ΘΦVG Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς VEGF
 1. sorefanib
 2. sunitinib
ΘΦΑΓ Θεραπεία – Φαρμακευτική αγωνιστές LH-RH
 1. λεουπρελίδη
 2. γκοσερελίνη
 3. τριπτορελίνη
ΘΦΑΝ Θεραπεία – Φαρμακευτική ανταγωνιστές LH-RH degarelix
ΘΦΑΑ Θεραπεία – Φαρμακευτική αντιανδρογόνα φλουταμίδη βικαλουδαμίδη
ΘΦΝΛ Θεραπεία – Φαρμακευτική νευροληπτικά gapapentin pregabalin
ΘΦΧ Θεραπεία – Φαρμακευτική αντιχολινεργικά
 1. οξυβουτυνίνη
 2. σολιφενακίνη
 3. τολτεροδίνη
 4. φεσοτεροδίνη
 5. δαριφενακίνη
 6. τρόσπιο
 7. προπιβερίνη
ΘΦΤΑ Θεραπεία – Φαρμακευτική τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά αμιτρυπτιλίνη
ΘΦΑΟ Θεραπεία – Φαρμακευτική αντιδιουρητική ορμόνη δεσμοπρεσσίνη
ΘΦΤ Θεραπεία – Φαρμακευτική τοξίνες αλλαντική τοξίνη
ΘΦΒΑ Θεραπεία – Φαρμακευτική β-αδρενεργικοί αγωνιστές mirabegron
ΘΦΑΠ Θεραπεία – Φαρμακευτική α-αδρενεργικοί αποκλειστές
 1. ταμσουλοσίνη
 2. αλφουζοσίνη
 3. σιλοδοσίνη
ΘΦΑΝΑΓ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς 5α-αναγωγάσης
 1. φιναστερίδη
 2. ντουταστερίδη
ΘΦΦΧ Θεραπεία – Φαρμακευτική φυτικά εκχυλίσματα
 1. pygeum africanum
 2. serenoa repens
ΘΦΦΔ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου 5
 1. σιλδεναφίλη
 2. ταδαλαφίλη
 3. βαρδεναφίλη
 4. αβαναφίλη
ΘΦΠΡ Θεραπεία – Φαρμακευτική προσταγλαδίνες αλπροσταδίλη
ΘΦΕΣ Θεραπεία – Φαρμακευτική αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
 1. νταποξιτίνη
 2. δουλοξετίνη
ΘΦΤΕ Θεραπεία – Φαρμακευτική τεστοστερόνη
 1. γέλη
 2. σπρέι
 3. ενέσεις
ΘΦΔΦ Θεραπεία – Φαρμακευτική διφωσφονικά ζολεδρονικό οξύ
ΘΕΞΟ Θεραπεία – Φαρμακευτική μονοκλωνικά αντισώματα δενοσουμάμπη
ΘΦΔΦ Θεραπεία – Φαρμακευτική ανοσοθεραπεία BCG
ΘΦKY Θεραπεία – Φαρμακευτική κυτταροστατικά αβιρατερόνη
ΘΦΔΑ Θεραπεία – Φαρμακευτική δερματολογικά ισοκοναζόλη
ΘΣ Θεραπεία – Συσκευές
 1. βιοανάδραση
 2. νευροδιεγέρτες
 3. κρουστικά κύματα
 4. κενού
 
ΘΕΞΛ Θεραπεία – Εξωσωματική λιθοθρύπτες  
ΘΕΞΟ Θεραπεία – Ορμόνες
 1. τεστοστερόνη
 2. FSH
 3. LH
 4. κλομιφένη
 5. ταμοξιφένη
 6. τεστολακτόνη
 7. αναστραζόλη
 8. βρομοκρυπτίνη
 
ΘΕΞΓ Θεραπεία – Εξωσωματική γονιμοποίηση  
ΘΚ Θεραπεία – Καθετήρες
 1. ουρηθρικοί
 2. διαλείποντες
 3. ουρητηρικοί
 
ΘΣΤ Θεραπεία – Στομίες
 1. νεφροστομία
 2. ουρητηροστομία
 3. κυστεοστομία
 4. ειλεοστομία
 
ΑΚ Ακτινοθεραπεία
 1. βραχυθεραπεία
 2. εξωτερική
 
ΧΗ Χημειοθεραπεία
 1. περιοχική
 2. συστηματική
 

Ταξινόμηση παρεμβάσεων – Χειρουργικές

Κωδικός Παρεμβάσεις Τύπος Κατηγορία
Πίνακας 16: Ταξινόμηση Παρεμβάσεων  Χειρουργικές
ΧΑ Χειρουργική – Ανοικτή
 1. περιτομή
 2. διακυστική προστατεκτομή
 3. ριζική προστατεκτομή
 4. νεφρεκτομή
 5. νεφροουρητηρεκτομή
 6. νεφρολιθοτομή
 7. πλαστική ΠΟΣ
 8. μετεμφύτευση ουρητήρα
 9. ολική κυστεκτομή
 10. μεγεθυντική κυστεοπλαστική
 11. εκτροπή ούρων
 12. κυστεολιθοτομή
 13. ορχεοπηξία
 14. αναστόμωση σπερματικών πόρων
 15. απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών
 16. ορχεκτομή/λεμφαδενικός καθαρισμός
 17. κάμψεις πέους
 18. γάγγραινα οσχέου
 19. πεεκτομή
 
ΧΕ Χειρουργική – Ενδοσκοπική
 1. νεφρολιθοθρυψία
 2. κύστη νεφρού
 3. στένωση ΠΟΣ
 4. ουρητηρολιθοθρυψία
 5. όγκος νεφρού/ουρητήρα
 6. διουρηθρική εκτομή όγκων κύστης
 7. διουρηθρική προστατεκτομή
 8. διουρηθρική αυχενοτομή/εκτομή
 9. εσωτερική ουηθροτομή
 
ΧL Χειρουργική – Laser
 1. δερματικές βλάβες
 2. προστατεκτομή
 
ΧΛ Χειρουργική – Λαπαροσκοπική
 1. κύστη νεφρού
 2. στένωση ΠΟΣ
 3. νεφρεκτομή
 4. κυστεκτομή
 5. ριζική προστατεκτομή
 6. λοιπές
 
ΧΡ Χειρουργική – Ρομποτική
 1. κύστη νεφρού
 2. στένωση ΠΟΣ
 3. νεφρεκτομή
 4. κυστεκτομή
 5. ριζική προστατεκτομή
 6. λοιπές
 
ΧΠ Χειρουργική – Προσθετική
 1. ταινίες
 2. πλέγματα
 3. σφιγκτήρες
 4. πεϊκές προθέσεις
 5. ορχικά ενθέματα
 
ΧΠ Χειρουργική – Ελάχιστα επεμβατικές
 1. ενδοκυστικές θεραπείες
 2. νευροδιεγέρτες
 3. ραδιοσυχνότητες
 4. κρυοθεραπεία
 5. έγχυση διογκωτικών υλών (ουρητηρική – ουρηθρική)