Συνταγογράφηση

Η ορθή συνταγογράφηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας κάθε θεραπείας.

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές αρχές της ορθολογικής συνταγογράφησης, το Εθνικό συνταγολόγιο του ΕΟΦ, καθώς και την τόσο απαραίτητα Κιτρινη Κάρτα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.