Κίτρινη Κάρτα

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. 

Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ.) έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα, κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους, για να αναφέρετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης.

 

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά

ανεπιθύμητης ενέργειας.

Ή

Εκτυπώστε την Κίτρινη Κάρτα και αποστείλτε την

με fax στον Ε.Ο.Φ. (210 6549585).

Για εκτύπωση της κίτρινης κάρτας, κάντε κλικ στην εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κίτρινη Κάρτα και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, πατήστε εδώ.