Ουρολογικό Φαρμακείο

Ο Ουρολόγος στην καθημερινή του κλινική πράξη χρησιμοποιεί πληθώρα φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και συμπληρωμάτων διατροφής. Εδώ θα βείτε μια κατά το δυνατόν πλήρη λίστα τους, ανά πάθηση, και -σε όσα είναι εφικτό- τις οδηγίες ορθής χρήσης τους European Medicines Agency  (ΕΜΑ)