Καρκίνος προστάτη

11.1  Αγωνιστές ή ανάλογα της ωχρινοτρόπου ορμόνης

 • leuprolide
 • goserelin
 • triptorelin

11.2  Ανταγωνιστές της ωχρινοτρόπου ορμόνης

 • degarelix

11.3  Αντιανδρογόνα

 • bicalutamide
 • flutamide
 • abiraterone
 • enzalutamide
 • orteronel

11.4  Ανοσοθερπαεία

 • sipuleucel-T

11.5  Οστική Νοσος

 • Zoledronic acid
 • Denosumab
 • Alpharadin

11.6  Χημειοθεραπευτικά

 • docetaxel
 • cabazitaxel
 • μιτοξανδρόνη
 • κυκλοφοσφαμίδη
 • σισπλατίνη, καρμποπλατίνη

11.7  Οιστρογόνα

 • Εστραμουστίνη
 • Διεθυλστιλβοεστόλη

11.8  Κετοκοναζόλη