Λιθίαση νεφρού / κωλικός

12.1   Παρακεταμόλη

12.2   Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

  • Δικλοφενάκη
  • Λορνοξικάμη
  • Parecoxib
  • Celecoxib

12.3   α-αποκλειστές

  • Αλφουζοσίνη
  • Ταμσουλοσίνη

12.4   Διαλυτικά λίθων/πρόληψη λιθίασης

  • Tripotassium citrate + trimagnesium citrate