Ταξινόμηση/νομογράμματα καρκίνου

Εδώ παρουσιάζονται τόσο η ταξινόμηση ΤΝΜ των όγκων του ουροποιογεννητικού συστήματος, όσο και τα πλέον τεκμηριωμένα νομογράμματα. Τα νομογράμματα του προστάτη έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Σ. Γκράβας, ενω των υπόλοιπων ουρολογικών καρκίνων ο συνάδελφος Χ. Μαμουλάκης. Η πρώτη τους παρουσίαση έγινε απο τους συναδέλφους στο Uroschool 2012.