Καρκίνος νεφρού

9.1 Κυτταροκίνες

  • Iντερφερόνη-α
  • Ιντερλευκίνη-2

9.2  Αναστολείς κινασών

  • Αξιτινίμπη (axitinib)
  • Παζοπανίμπη (pazopanib)
  • Σοραφενίμπη (sorafenib)
  • Σουνιτινίμπη (Sunitinib)

9.3  Αναστολείς VEGF

  • Μπεβακιζουμάμπη (bevacizumab)

9.4  Αντί-mTOR

  • Τεμσιρόλιμους (Temsirolimus)
  • Εβερόλιμους (everolimus)