Φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων

 

Περιεχόμενα
  1. Γενική αίματος
  2. Βιοχημικές
  3. Ορμονολογικές
  4. Καρκινικοί δείκτες
  5. Γενική ούρων
  6. Συλλογή ούρων 24ώρου

 

Γενική αίματος

  Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC)    
Ενήλικοι, Άντρες 4,6-6,2 εκατομμύρια/mm3
Γυναίκες 4,2-5,4 εκατομμύρια/mm3
Παιδιά 3,8-5,2 εκατομμύρια/mm3
Αιμοσφαιρίνη (HGB)    
Άντρες 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl
Αιματοκρίτης Ht    
Άντρες 40-52 %
Γυναίκες 36-48 %
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) 4,5-10 χιλιάδες/mm3
Ουδετερόφιλα % (NEUT) 45-85 %  
Ουδετερόφιλα (NEU) 2,4-9.2 χιλιάδες/mm3
Λεμφοκύτταρα % (LYMPH) 20-45%  
Λεμφοκύτταρα (LYMPH) 1,0-4,0 χιλιάδες /mm3
Ηωσινόφιλα %  (EO) 2-6%  
Ηωσινόφιλα  (ΕΟ) 0,1-0,4 χιλιάδες /mm3
Βασεόφιλα %  (BASΟ) 0-1%  
Βασεόφιλα  (BASO) 0,0-0,1 χιλιάδες /mm3
Αιμοπετάλια (PLT) 150-400 χιλιάδες /mm3

 

Βιοχημικές εξετάσεις

  Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Σάκχαρο νηστείας

 

110

 

mg/dl

 

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

 

5,4-7,2

 

%

 

Ουρία  (URE)

 

10-50

 

mg/dl

 

Κρεατινίνη (CRE)

 

0,7-1,3 (Άντρες)

 

0,6-1,1 (Γυναίκες)

 

mg/dl

 

Νάτριο (Na+)

 

135-153

 

mEq/L

 

Κάλιο (K+)

 

33,5-5,3

 

mEq/L

 

Χοληστερόλη

 

<200

 

mg/dl

 

Yψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL)

 

>40

 

mg/dl

 

Xαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL)

 

<130

 

mg/dl

 

Αθηρωματικός δείκτης

 

<4,5

 

Χοληστερόλη/HDL

 

Τριγλυκερίδια

 

<150

 

mg/dl

 

Γλουταμινική τρανσαμινάση (SGPT)

 

10-40

 

10-40 IU/L

 

Οξαλοξική τρανσαμινάση (SGΟT)

 

10-40

 

10-40 IU/L

 

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)

 

30-120

 

U/L

 

 

 

Ορμονολογικές εξετάσεις

  Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)

Άντρες:  >1-8

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 1,8-10,5 Εμμηνορρυσία: 30-130

mIU/ml

Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

Άντρες:  0,6-12

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 0,5-5

Εμμηνορρυσία: 12-60

mIU/ml

Προλακτίνη (PRL)

Άντρες3,0-14,7

Γυναίκες3,8-23,2

ng/ml

Τεστοστερόνη Άντρες2,5-14,5

 

Γυναίκες0,1-0,95

ng/ml

Ελεύθερη Τεστοστερόνη (Ftesto) Άντρες: 10-40

 

Γυναίκες0,3-3,0

Η ελεύθερη τεστοστερόνη δεν μετράται αξιόπιστα εργαστηριακά.

Η μέτρησή της γίνεται έμμεσα.

pg/ml

Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) Άντρες0,6-4,7

 

Γυναίκες: 1,2-7,7

mg/lt

Αλβουμίνη

3,4 - 4,8

g/dl

Οιστραδιόλη (E2)

Άντρες: 10-50

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 20-100

Ωορρηξία: 100-450

pg/ml

Τριιωδοθυρονίνη (T3)

0,7-2,0

ng/ml

Θυροξίνη (T4)

4,5-12,5

mg/ml

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)

0,4-4,0

mIU/lt

 

 

Καρκινικοί δείκτες

  Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) < 4,0

 

ng/ml

 

Ελεύθερο Ειδικό προστατικό Αντιγόνο (fPSA) fPSA/PSA >20%
Υπερτροφία προστάτη

 

ng/ml

 

Β- χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) Άντρες0-3

 

Γυναίκες0-6

 

mIU/ml

 

Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP) 0 -7

 

ng / ml

 

Γαλακτική δεϋδρογενάση  (LDH) 230-460

 

U/l

 

 

Γενική ούρων

Παράμετρος γενικής εξέτασης ούρων Φυσιολογικές Τιμές
Όψη Διαυγής

 

Χροιά Ωχροκίτρινη-κίτρινη

 

Οσμή Ιδιάζουσα

 

Αντίδραση (pH) Όξινη (5,5-6)

 

Ίζημα Όχι

 

Ειδικό βάρος 1010-1030

 

Λευκοκυτταρική εστεράση Αρνητικό

 

Νιτρώδη Αρνητικό

 

Πρωτεΐνη Αρνητικό ή ίχνη (< 30 mg/dl)

 

Γλυκόζη Αρνητικό

 

Κετόνες Αρνητικό

 

Αιμοσφαιρίνη Αρνητικό

 

Χολερυθρίνη Αρνητικό

 

Ουροχολινογόνο Αρνητικό ή ίχνη (< 0,2 EU/dl ή <1 mg/dl)

 

Επιθηλιακά κύτταρα 0-4 κ.ο.π.

 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 0-4 κ.o.π.

 

Πυοσφαίρια 0-4 κ.ο.π.

 

Κύλινδροι 0-2 υαλώδεις

 

Μικρόβια-μύκητες Ουδέν

 

Κρύσταλλοι Oυδείς παθολογικός κρύσταλλος

 

Άμορφα άλατα Λίγα

 

Βλέννη Όχι, Ολίγη

 

Σταγονίδια λίπους Ουδέν

 

Συλλογή ούρων 24ώρου

Παράμετρος γενικής εξέτασης ούρων Φυσιολογικές Τιμές

pH

4,6-8,0

Ειδικό βάρος

1003-1030

Νάτριο

3-6 g/24ωρο

Κάλιο

2-3,5 g/24ωρο

Χλώριο

6-9 g/24ωρο

Ασβέστιο

0,01-0,30 g/24ωρο

Φωσφόρος

0,8-2,0 g/24ωρο

Ουρία

20-25 g/24ωρο

Ουρικό οξύ

400-800 mg/24ωρο

Κρεατινίνη

1-1,6 g/24ωρο

Χολερυθρίνη

70 μg/kg ΒΣ

Ουροχολινογόνο

0,05-3,5 mg/24ωρο