Καρκίνος προστάτη

 

Περιεχόμενα
  1. T (Πρωτοπαθής όγκος)
  2. N (επιχώριοι λεμφαδένες)
  3. Μ (μεταστάσεις)
  4. Νομογράμματα για καρκίνο προστάτη

Σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη

Τ (πρωτοπαθής όγκος)

Τx Ο κύριος όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί
T0 Δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης όγκου
T1 Κλινικά λανθάνων όγκος, όχι ψηλαφητός ή ορατός στις απεικονιστικές εξετάσεις
T1a Τυχαίο ιστολογικό εύρημα ύστερα από προστατεκτομή στο 5% ή λιγότερο του όγκου που αφαιρέθηκε
T1b Τυχαίο ιστολογικό εύρημα ύστερα από προστατεκτομή σε περισσότερο από 5% του όγκου που αφαιρέθηκε
T1c Διάγνωση του όγκου ύστερα από βιοψία με βελόνα (π.χ. λόγω αυξημένου PSA)
T2 Όγκος εντοπισμένος στον προστάτη 1
T2a Ο όγκος καταλαμβάνει το μισό ή λιγότερο του ενός λοβού
T2b Ο όγκος καταλαμβάνει περισσότερο από το μισό του ενός λοβού αλλά όχι και τους δύο λοβούς
T2c Ο όγκος καταλαμβάνει και τους δύο λοβούς
T3 Ο όγκος επεκτείνεται πέρα από την προστατική κάψα 2
T3a Εξωκαψική επέκταση ( μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη)
T3b Ο όγκος διηθεί τις σπερματοδόχες κύστεις (είτε τη μία είτε και τις δύο)
T4 Ο όγκος είναι καθηλωμένος ή διηθεί άλλες γειτονικές δομές (εκτός από τις σπερματοδόχες κύστεις): αυχένας της κύστης, έξω σφιγκτήρας, ορθό, ανελκτήρας του πρωκτού ή το πυελικό έδαφος

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Ν (επιχώριοι λεμφαδένες) 3

Nx Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
N0 Απουσία μετάστασης στους επιχώριους λεμφαδένες
N1 Μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (μεταστάσεις)4

Mx Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις δεν μπορούν να εκτιμηθούν
M0 Απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
M1 Απομακρυσμένες μεταστάσεις
M1a στους μη-επιχώριους λεμφαδένες
M1b στα οστά
M1c άλλες εντοπίσεις

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

1 Όγκος που εντοπίζεται στον ένα ή και στους δύο λοβούς με βιοψία του προστάτη, αλλά δεν είναι ψηλαφητός ούτε ορατός στις απεικονιστικές εξετάσεις, ταξινομείται ως T1c
2 Η διήθηση της κορυφής του προστάτη ή της προστατικής κάψας (αλλά όχι πέρα από αυτήν) δεν ταξινομείται ως Τ3 αλλά ως Τ2
3 Μετάσταση όχι μεγαλύτερη από 0,2cm μπορεί να χαρακτηριστεί pN1mi
4 Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταστάσεις, χρησιμοποιείται η πιο προχωρημένη κατηγορία

Νομογράμματα για καρκίνο προστάτη

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι κλασικοί πίνακες που άνοιξαν

τον δρόμο δημιουργίας και αποδοχής

των νομογραμμάτων στον

καρκίνο του προστάτη

Τι υπολογίζει

Βασιζόμενο στο PSA, Gleason Score

και Κλινικό Στάδιο, υπολογίζε ιτην

πιθανότητα των παρακάτω:

Organ Confined Disease,

Extraprostatic Extension,

Seminal Vesicle Invasion και

Lymph Node Invasion

Δημιουργός

Partin AW

Πρώτη δημοσίευση

Partin AW, Yoo J, Carter HB, Pearson JD,

Chan DW, Epstein JI and Walsh PC:

The use of prostate specific antigen,

clinical stage and Gleason score to predict pathological stage in men with

localized prostate cancer.

J Urol 150: 110-4, 1993.

Βιβλιογραφικές αναφορές

746

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://urology.jhu.edu/prostate/

partintables.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι κλασικοί πίνακες που άνοιξαν τον

δρόμο δημιουργίας και αποδοχής

των νομογραμμάτων στον

καρκίνο του προστάτη

Τι υπολογίζει

Βασιζόμενο στο PSA, Gleason Score

και Κλινικό Στάδιο, υπολογίζε ατην

πιθανότητα των παρακάτω: Organ

Confined Disease, Extraprostatic

Extension, Seminal Vesicle Invasion

και Lymph Node Invasion

Δημιουργός

Partin AW

Πρώτη δημοσίευση

Partin AW; Kattan MW; Subong ENP; et

al.Title: Combination of prostate-specific

antigen, clinical stage, and gleason

score to predict pathological stage of

localized prostate cancer - A

multi-institutional update

JAMA 1997; 277(18): 1445-1451

Βιβλιογραφικές αναφορές

1087

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://urology.jhu.edu/prostate/

partintables.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι κλασικοί πίνακες που άνοιξαν τον δρόμο δημιουργίας και αποδοχής των νομογραμμάτων στον καρκίνο του προστάτη

Τι υπολογίζει

Βασιζόμενο στο PSA, Gleason Score και Κλινικό Στάδιο, υπολογίζε την πιθανότητα των παρακάτω: Organ Confined Disease, Extraprostatic Extension, Seminal Vesicle Invasion και Lymph Node Invasion

Δημιουργός

Partin AW

Πρώτη δημοσίευση

Partin AW, Mangold LA, Lamm DM, Walsh PC, Epstein JI and Pearson JD: Contemporary update of prostate cancer staging nomograms (Partin Tables) for the new millennium. Urology. 58: 843-8, 2001

Βιβλιογραφικές αναφορές

476

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://urology.jhu.edu/prostate/

partintables.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο Prostate Cancer Prevention Trial Prostate Cancer Risk Calculator (PCPTRC) αναπτύχθηκε με βάση τους 5519 άντρες του placebo group του Prostate Cancer Prevention Trial. Όλοι είχαν PSA μικρότερο/ίσο του 3.0 ng/ml και παρακολουθήθηκαν για επτά χρόνια με PSA και ΔΕΠ ανά έτος. Επί PSA > 4.0 ng/ml ή ύποπτης ΔΕΠ γινόταν βιοψία

Τι υπολογίζει

Τον εκτιμώμενο κίνδυνο προστατικού καρκίνου στη βιοψία αλλά και τον κίνδυνο ύπαρξης υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνου

Δημιουργός

The Prostate Cancer Prevention Trial Prostate Cancer Risk Calculator (PCPTRC)

Πρώτη δημοσίευση

Thompson IM, Ankerst DP, Chi C, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Feng Z, Parnes HL, Coltman CA Jr. Assessing prostate cancer risk: Results from the Prostate Cancer Prevention Trial, Journal of the National Cancer Institute 98: 529-534, 2006.

Βιβλιογραφικές αναφορές

257

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://deb.uthscsa.edu/

URORiskCalc/Pages/

uroriskcalc.jsp

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι πίνακες υπολογίζουν το αποτέλεσμα του κάθε ασθενούς με βάση την προσφερόμενη θεραπεία

Τι υπολογίζει

Υπολογίζει την πιθανότητα βιοχημικής υποτροπής ύστερα από ριζική προστατεκτομή στα 2, 5, 7 και 10

 

Δημιουργός

Kattan

Πρώτη δημοσίευση

Stephenson AJ, Scardino PT, Eastham JA, Bianco FJ Jr, Dotan ZA, DiBlasio CJ, Reuther A, Klein EA, Kattan MW. Postoperative nomogram predicting the 10-year probability of prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Clin Oncol. 2005; 23(28): 7005-12.

Βιβλιογραφικές αναφορές

157

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Prostate/index.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι πίνακες υπολογίζουν το αποτέλεσμα του κάθε ασθενούς με βάση την προσφερόμενη θεραπεία

Τι υπολογίζει

Υπολογίζει την πιθανότητα βιοχημικής υποτροπής ύστερα από ριζική προστατεκτομή στα 2, 5, 7 και 10

 

Δημιουργός

Kattan

Πρώτη δημοσίευση

Kattan MW, Wheeler TM, Scardino PT. Postoperative Nomogram for Disease Recurrence after Radical Prostatectomy for Prostate Cancer. Journal of Clinical Oncology 1999; 17: 1499-1507

Βιβλιογραφικές αναφορές

363

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Prostate/index.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι πίνακες υπολογίζουν το αποτέλεσμα του κάθε ασθενούς με βάση την προσφερόμενη θεραπεία

Τι υπολογίζει

Υπολογίζει σε ασθενείς με υποτροπή ύστερα από ριζική προστατεκτομή την πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας με ακτινοθεραπεία σωτηρίας (PSA μη ανιχνεύσιμο στα 6 χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία)

Δημιουργός

Kattan

Πρώτη δημοσίευση

Stephenson AJ, Scardino PT, Kattan MW, Pisansky TM, Slawin KM, Klein EA, Anscher MS, Michalski JM, Sandler HM, Lin DW, Forman JD, Zelefsky MJ, Kestin LL, Roehrborn CG, Catton CN, DeWeese TL, Liauw SL, Valicenti RK, Kuban DA, Pollack A. Predicting the outcome of salvage radiation therapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. J Clin Oncol. 2007 20; 25(15): 2035-41

Βιβλιογραφικές αναφορές

155

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Prostate/index.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι πίνακες υπολογίζουν το αποτέλεσμα του κάθε ασθενούς με βάση την προσφερόμενη θεραπεία

Τι υπολογίζει

Υπολογίζει την πιθανότητα επιβίωσης για ένα και δύο χρόνια μετά, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα, και πρόοδο της νόσου παρά την ορμονοθεραπεία

Δημιουργός

Kattan

Πρώτη δημοσίευση

Smaletz O, Scher HI, Small EJ, Verbel DA, McMillan A, Regan K, Kelly WK, Kattan MW. Nomogram for overall survival of patients with progressive metastatic prostate cancer after castration J Clin Oncol 2002; 20(19): 32-82

Βιβλιογραφικές αναφορές

161

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Prostate/index.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων